نوشته‌ها

مرکز حجامت در دربند | 09921616195

مرکز حجامت در دربند

مرکز حجامت در دربند

مرکز حجامت در دربند

اگر مي خواهيد چگونه خون

کثيف خود را از بدن خود خارج

کنيد بهترين زمان دوازدهم

تا نوزدهم ماه قمري بهترين

زمان چون خون غليظ تر

به سطح پوست مي آيد

مي‌توان آن را خارج کرد

اين طب سنتي به هزار سال

قبل برميگردد قديمي ها

تا الان از اين روش براي

درمان بعضي بيماري ها

استفاده مي کنددر اين

رشته مدرک دارند به آنها

مرکز حجامت در شمال تهران

حجامت در دربند

پزشک هستند و مي توانند

به بيماران کمک کنند ولي

اگر کسي يه مکاني را اجاره

کرده و از دانش خودش نسخه

تجويز مي کند اگر اتفاقي

براي بيمار در آن لحظه بيافتد

اين افراد نمي توانند کاري

کنند پس بايد به مراکز معتبر برويد

سالن حجامت در دربند

براي حجامت کردن بايد در

زمان دوازدهم تا پانزدهم

ماه قمري مراجعه کنيد چون

در اين زمان خون رقيق

مي شود و مي توان

از راه حجامت دفع کرد

حجامت کليه ها حجامت

ساقين وقتي که حجامت

صورت مي‌گيرد بايد دقت

کلينيک حجامت در دربند

کنيد تا آخرش براي پوست

ناحيه زير جلد نرسد موازات

خطوط لانگر در پوست

ايجاد شود تا ترميم شود

و اثر از خراش ها باقي نماند

حجامت عام: حجامتي است

بين دو کتف حدود مهره هاي

سوم سينه اي تا مهره پنجم قرار دارد

حجامت سر: يک وجب از

مراکز حجامت در دربند

کسي که ميخواهد

حجامت کند از نوک بيني

تا فرق سر بايد چهار زانو

نشسته باشيد اين نوع

حجامت نجات بخش مي گويند

بعضيا براي درمان زردي

گرفتن نوزادها که با سه

يا دو قطره خون زردي

آنها کاهش مي يابد

حجامت در ديگر اعضاي

بدن صورت مي گيرد مانند

حجامت زير چانه براي

درمان جوش ها لکنت

زبان عفونت لثه ساعد

مرکز حجامت در نیاوران

خدمات حجامت در دربند

براي گرفتگي رگ دست

حجامت سر براي رشد مو

حجامت هاي ديگري هم

وجود دارد مانند

حجامت زانو حجامت کبد

بعد از حجامت بهتر است برای جلوگیری از ضعف احتمالی شربتی از عسل میل کنید، تا 24 ساعت وزرش یا کار سنگین ممنوع، تا 12 ساعت سیگار کشیدن ممنوع است

اگر بیماری قند خون دارید بهترین راه حل

برای درمان حجامت میباشد .