مطالب توسط nasrin

مرکز حجامت در کامرانیه | 09921616195

مرکز حجامت در کامرانیه بدانيد که وقتي که حجابت مي کني خون زيادي از دست نمي دهيد دچار ضعف نمي شويد ولي خون دادن خون زيادي از دست مي دهيد باعث بي حالي و ضعف مي‌شود خراش هايي که به پوست وارد مي‌کند و باعث خونريزي ميشود کساني که در اين رشته مدرک دارند به […]

مرکز حجامت در سید خندان | 09921616195

مرکز حجامت در سید خندان اگر اتفاقي براي بيمار در آن لحظه بيافتد اين افراد نمي توانند کاري کنند پس بايد به مراکز معتبر برويد براي حجامت کردن بايد در زمان دوازدهم تا پانزدهم ماه قمري مراجعه کنيد چون در اين زمان خون رقيق مي شود و مي توان مرکز حجامت در پاسداران حجامت در […]

مرکز حجامت در شیخ بهایی | 09921616195

مرکز حجامت در شیخ بهایی بعضيا براي درمان زردي گرفتن نوزادها که با سه يا دو قطره خون زردي آنها کاهش مي يابد حجامت در ديگر اعضاي بدن صورت مي گيرد مانند حجامت زير چانه براي درمان جوش ها لکنت زبان عفونت لثه ساعد براي گرفتگي رگ دست حجامت سر براي رشد مو حجامت هاي […]

مرکز حجامت در محمودیه | 09921616195

مرکز حجامت در محمودیه وقتي که حجابت مي کني خون زيادي از دست نمي دهيد دچار ضعف نمي شويد ولي خون دادن خون زيادي از دست مي دهيد باعث بي حالي و ضعف مي‌شود کساني که در اين رشته مدرک دارند به آنها پزشک هستند و مي توانند به بيماران کمک کنند ولي اگر کسي […]

مرکز حجامت در خیابان دولت | 09921616195

مرکز حجامت در خیابان دولت بدانيد که وقتي که حجابت مي کني خون زيادي از دست نمي دهيد دچار ضعف نمي شويد ولي خون دادن خون زيادي از دست مي دهيد باعث بي حالي و ضعف مي‌شود خراش هايي که به پوست وارد مرکز حجامت در شمال تهران حجامت در خیابان دولت مي‌کند و باعث […]

مرکز حجامت در دروس | 09921616195

مرکز حجامت در دروس حجامت عام: حجامتي است بين دو کتف حدود مهره هاي سوم سينه اي تا مهره پنجم قرار دارد حجامت سر: يک وجب از کسي که ميخواهد حجامت کند از نوک بيني تا فرق سر بايد چهار زانو نشسته باشيد مرکز حجامت در دروس مرکز حجامت در شمال تهران حجامت در دروس […]

مرکز حجامت در فرشته | 09921616195

مرکز حجامت در فرشته اين طب سنتي به هزار سال قبل برميگردد قديمي ها تا الان از اين روش براي درمان بعضي بيماري ها استفاده مي کند اگر کسي يه مکاني را اجاره کرده و از دانش خودش نسخه تجويز مي کند اگر اتفاقي براي بيمار در آن مرکز حجامت در پاسداران حجامت در فرشته […]

مرکز حجامت در سوهانک | 09921616195

مرکز حجامت در سوهانک حجامت ساقين وقتي که حجامت صورت مي‌گيرد بايد دقت کنيد تا آخرش براي پوست ناحيه زير جلد نرسد موازات خطوط لانگر در پوست ايجاد شود تا ترميم شود و اثر از خراش ها باقي نماند کساني که در اين رشته مدرک دارند به آنها پزشک هستند و مي توانند مرکز حجامت […]

مرکز حجامت در دربند | 09921616195

مرکز حجامت در دربند اگر مي خواهيد چگونه خون کثيف خود را از بدن خود خارج کنيد بهترين زمان دوازدهم تا نوزدهم ماه قمري بهترين زمان چون خون غليظ تر به سطح پوست مي آيد مي‌توان آن را خارج کرد اين طب سنتي به هزار سال قبل برميگردد قديمي ها تا الان از اين روش […]

مرکز حجامت در اوین | 09921616195

مرکز حجامت در اوین اگر کسي يه مکاني را اجاره کرده و از دانش خودش نسخه تجويز مي کند اگر اتفاقي براي بيمار در آن لحظه بيافتد اين افراد نمي توانند کاري کنند پس بايد به مراکز معتبر برويد براي حجامت کردن بايد در زمان دوازدهم تا پانزدهم ماه قمري مراجعه کنيد چون در اين […]